19.11.2012 г.

Очите ми с цвят на горски мъх

Очите ми с цвят на горски мъх…
Виждаш ли себе си в тях?
Събрали са тайните на Земята.
И цялата гама на дъгата.
Не тази дъга. А онази, 
на чувствата.
Гледат те в друга посока.
От север расте горския мъх.
 Обвити мигли със скреж..
Кажи ми, видя ли очите ми?
И в тях огледало от лед.